گل واژه های قرآنی

قرآن كتاب ديني و آسماني ما مسلمانان است كه در مدّت23سال و از طريق وحي و از جانب خداوند متعال بر قلب پيامبر اكرم(ص) نازل شد و كامل ترين كتابي است كه تاكنون خداوند متعال در در اختيار بشر قرار داده است و تنها ترين كتاب آسماني است كه تا كنون هيچ گونه تحريفي از جانب كفّار در آن صورت نگرفته است.قرآن در اصل مصدر است به معني خواندن.چنانكه در بعضي از آيات معناي مصدري مراداست مثل«اِنَّ علَيْنا جَمْعَهُ و قُرانَهُ فَاِذا قَرَأناهُ فَاتَّبِع قُرْانَهُ».

سپس قرآن عَلَم است(اسم خاص)براي كتاب حاضر كه بر حضرت رسول (ص)نازل شده است به عبارت آنكه خواندني است.بعضي ها قرآن را در اصل به معني جمع گرفته اند كه اصل(قَرَءَ) به معني جمع استدر اين صورت ميتوانند بگويند قرآن يعني جامع حقايق و فرموده هاي الهي.و نيز گرفته اند از آن جهت قرآن ناميده ميشودذ كه سوره ها را جمع نموده آنها را به يكديگر مي پيوندد.

قرآن كريم داراي:30جزء؛114سوره؛120حزب؛6236آيه؛77701كلمه؛323671حرف؛1015030نقطه؛93243فتحه؛39586کسره؛4804ضمّه؛3272همزه؛19253تشدید؛1771مَد؛5098محل وقف میباشد.

نوشته شده در پنجشنبه سوم شهریور ۱۳۹۰ساعت 10:38 توسط امیرحسین غلامی| |

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
Design By : Night Melody